Wielkość czcionki: Kontrast:

Celem programu „Owoce w szkole” jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.

     Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu muszą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa są gotowe do bezpośredniego spożycia – czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe.

     W programie „Owoce w szkole” przewidziane są również działania towarzyszące. Przystępując do programu szkoły są zobowiązane do realizacji działań o charakterze edukacyjnym, wzbogacającym wiedzę dzieci na temat owoców i warzyw. Tematyka z zakresu właściwego odżywiania dzieci i młodzieży znajdująca się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) stanie się podstawą do opracowania scenariuszy zajęć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uczestniczących w programie. Zajęcia będą miały różnorodną i ciekawą formę, a ich przebieg – także poza klasą szkolną – będzie sprzyjał inicjowaniu działań z zakresu zdrowego stylu życia.