Wielkość czcionki: Kontrast:

Grypy przedszkolne uczestniczą w projekcie „English Special Days” EDYCJA III, który ma na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych” , a także poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci, stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej dzieciom, pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”.