Wielkość czcionki: Kontrast:

Królowa Jadwiga

1374 – 1399

Królowa Jadwiga została patronką Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach 17 grudnia 2016 r. Patronuje dzieciom i młodzieży w ich codziennych szkolnych zmaganiach. Jadwiga odznaczała się cechami, które są aktualne i dzisiaj: mądrość, roztropność, rozwaga, pokora, dobroć, posłuszeństwo.

Przyszła władczyni Polski urodziła się ok. 1374 r. na Węgrzech. Młoda i piękna dziewczyna przybywa do Krakowa w 1384 r. i zostaje koronowana na króla Polski. Kierując się dobrem swojej ojczyzny Jadwiga poślubia w 1386 r. księcia litewskiego Jagiełłę. Odtąd Jadwiga i Jagiełło rządzili wspólnie. Królowa Jadwiga podejmowała działania, które umacniały potęgę Korony Polskiej. Pragnęła pokojowo rozwiązać spory polsko-krzyżackie, wzięła udział w wyprawie na Ruś Halicką, która ponownie przystąpiła do Polski.

Pani Wawelska dbała o rozwój nauki. Doprowadziła do odnowienia Akademii Krakowskiej, na której wyposażenie przeznaczyła insygnia koronacyjne oraz klejnoty. Wspierała studentów fundując im bursy. W 1399 r. Jadwiga urodziła córkę Elżbietę Bonifację, która zmarła po kilku dniach. Wkrótce zmarła sama królowa.

W 1979 r. została ogłoszona błogosławioną, a w 1997 r. papież Jan Paweł II kanonizował ją.