Wielkość czcionki: Kontrast:

Szkoła Podstawowa  Gnieszowicach  włączyła się w roku szkolnym 2011/2012 w rządowy program Radosna Szkoła.

Cele programu:

  • stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i zabawę
  • wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły
  • stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego
  • stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole

Program zapewnia środki na wyposażenie w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole

– duże, miękkie klocki
– zestawy figur geometrycznych
– miękkie piłki
– materace do zabaw ruchowych
– tory przeszkód
– inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej